>   >   >   >  Cốt Trục Bánh Xe Trước Và Sau Kèm Tán Salaya Inox 304 Xi Titan Cho Exciter, Future Led, Satria, Raider Fi, Winner, Winner X, Sonic, Dream, Wave, Sirius, SH MS6343

  • Cốt Trục Bánh Xe Trước Và Sau Kèm Tán Salaya Inox 304 Xi Titan Cho Exciter, Future Led, Satria, Raider Fi, Winner, Winner X, Sonic, Dream, Wave, Sirius, SH MS6343

Cốt Trục Bánh Xe Trước Và Sau Kèm Tán Salaya Inox 304 Xi Titan Cho Exciter, Future Led, Satria, Raider Fi, Winner, Winner X, Sonic, Dream, Wave, Sirius, SH MS6343

Cốt Trục Bánh Xe Trước Và Sau Kèm Tán Salaya Inox 304 Xi Titan Cho Exciter, Future Led, Satria, Raider Fi, Winner, Winner X, Sonic, Dream, Wave, Sirius, SH MS6343

390.000đ
299.000đ

77%

Mã SP: MS6343

Chọn số lượng
ingCốt Trục Bánh Xe Trước Và Sau Kèm Tán Salaya Inox 304 Xi Titan Cho Exciter, Future Led, Satria, Raider Fi, Winner, Winner X, Sonic, Dream, Wave, Sirius, SH MS6343 - 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Exciter 150/155390.000đ
299.000đ
ingCốt Trục Bánh Xe Trước Và Sau Kèm Tán Salaya Inox 304 Xi Titan Cho Exciter, Future Led, Satria, Raider Fi, Winner, Winner X, Sonic, Dream, Wave, Sirius, SH MS6343 - 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Exciter 135 (2011-2014)390.000đ
299.000đ
ingCốt Trục Bánh Xe Trước Và Sau Kèm Tán Salaya Inox 304 Xi Titan Cho Exciter, Future Led, Satria, Raider Fi, Winner, Winner X, Sonic, Dream, Wave, Sirius, SH MS6343 - 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Exciter 2010 (2006-2010)390.000đ
299.000đ
ingCốt Trục Bánh Xe Trước Và Sau Kèm Tán Salaya Inox 304 Xi Titan Cho Exciter, Future Led, Satria, Raider Fi, Winner, Winner X, Sonic, Dream, Wave, Sirius, SH MS6343 - 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Sirius 50cc/xăng cơ/Fi390.000đ
299.000đ
ingCốt Trục Bánh Xe Trước Và Sau Kèm Tán Salaya Inox 304 Xi Titan Cho Exciter, Future Led, Satria, Raider Fi, Winner, Winner X, Sonic, Dream, Wave, Sirius, SH MS6343 - 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Wave - Dream390.000đ
299.000đ
ingCốt Trục Bánh Xe Trước Và Sau Kèm Tán Salaya Inox 304 Xi Titan Cho Exciter, Future Led, Satria, Raider Fi, Winner, Winner X, Sonic, Dream, Wave, Sirius, SH MS6343 - 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Cho Wave - Dream Gắn Pát Tăng Sên390.000đ
299.000đ
ingCốt Trục Bánh Xe Trước Và Sau Kèm Tán Salaya Inox 304 Xi Titan Cho Exciter, Future Led, Satria, Raider Fi, Winner, Winner X, Sonic, Dream, Wave, Sirius, SH MS6343 - 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Salaya Winner V1, Winner X390.000đ
299.000đ
ingCốt Trục Bánh Xe Trước Và Sau Kèm Tán Salaya Inox 304 Xi Titan Cho Exciter, Future Led, Satria, Raider Fi, Winner, Winner X, Sonic, Dream, Wave, Sirius, SH MS6343 - 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Sonic390.000đ
299.000đ
ingCốt Trục Bánh Xe Trước Và Sau Kèm Tán Salaya Inox 304 Xi Titan Cho Exciter, Future Led, Satria, Raider Fi, Winner, Winner X, Sonic, Dream, Wave, Sirius, SH MS6343 - 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Raider Fi, Satria390.000đ
299.000đ
ingCốt Trục Bánh Xe Trước Và Sau Kèm Tán Salaya Inox 304 Xi Titan Cho Exciter, Future Led, Satria, Raider Fi, Winner, Winner X, Sonic, Dream, Wave, Sirius, SH MS6343 - 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Future Mập, Future Neo, Future Led390.000đ
299.000đ
ingCốt Trục Bánh Xe Trước Và Sau Kèm Tán Salaya Inox 304 Xi Titan Cho Exciter, Future Led, Satria, Raider Fi, Winner, Winner X, Sonic, Dream, Wave, Sirius, SH MS6343 - 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn SH Việt390.000đ
299.000đ
ingCốt Trục Bánh Xe Trước Và Sau Kèm Tán Salaya Inox 304 Xi Titan Cho Exciter, Future Led, Satria, Raider Fi, Winner, Winner X, Sonic, Dream, Wave, Sirius, SH MS6343 - 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn Vario 2015-2021, Vision 2014-2023, AB 2008-2021390.000đ
299.000đ
ingCốt Trục Bánh Xe Trước Và Sau Kèm Tán Salaya Inox 304 Xi Titan Cho Exciter, Future Led, Satria, Raider Fi, Winner, Winner X, Sonic, Dream, Wave, Sirius, SH MS6343 - 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn Wave - Dream390.000đ
299.000đ
ingCốt Trục Bánh Xe Trước Và Sau Kèm Tán Salaya Inox 304 Xi Titan Cho Exciter, Future Led, Satria, Raider Fi, Winner, Winner X, Sonic, Dream, Wave, Sirius, SH MS6343 - 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn Winner V1, Winner X390.000đ
299.000đ
ingCốt Trục Bánh Xe Trước Và Sau Kèm Tán Salaya Inox 304 Xi Titan Cho Exciter, Future Led, Satria, Raider Fi, Winner, Winner X, Sonic, Dream, Wave, Sirius, SH MS6343 - 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn Sonic390.000đ
299.000đ
ingCốt Trục Bánh Xe Trước Và Sau Kèm Tán Salaya Inox 304 Xi Titan Cho Exciter, Future Led, Satria, Raider Fi, Winner, Winner X, Sonic, Dream, Wave, Sirius, SH MS6343 - 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn Raider Fi, Satria390.000đ
299.000đ
ingCốt Trục Bánh Xe Trước Và Sau Kèm Tán Salaya Inox 304 Xi Titan Cho Exciter, Future Led, Satria, Raider Fi, Winner, Winner X, Sonic, Dream, Wave, Sirius, SH MS6343 - 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn Future Mập, Future Neo, Future Led390.000đ
299.000đ
ingCốt Trục Bánh Xe Trước Và Sau Kèm Tán Salaya Inox 304 Xi Titan Cho Exciter, Future Led, Satria, Raider Fi, Winner, Winner X, Sonic, Dream, Wave, Sirius, SH MS6343 - 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn Yamaha Exciter 2010, Exciter 135/150/155, Sirius 50cc/Xăng Cơ/Fi390.000đ
299.000đ
ingCốt Trục Bánh Xe Trước Và Sau Kèm Tán Salaya Inox 304 Xi Titan Cho Exciter, Future Led, Satria, Raider Fi, Winner, Winner X, Sonic, Dream, Wave, Sirius, SH MS6343 - 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Exciter 150/155390.000đ
299.000đ
ingCốt Trục Bánh Xe Trước Và Sau Kèm Tán Salaya Inox 304 Xi Titan Cho Exciter, Future Led, Satria, Raider Fi, Winner, Winner X, Sonic, Dream, Wave, Sirius, SH MS6343 - 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Exciter 135 (2011-2014)390.000đ
299.000đ
ingCốt Trục Bánh Xe Trước Và Sau Kèm Tán Salaya Inox 304 Xi Titan Cho Exciter, Future Led, Satria, Raider Fi, Winner, Winner X, Sonic, Dream, Wave, Sirius, SH MS6343 - 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Wave - Dream390.000đ
299.000đ
ingCốt Trục Bánh Xe Trước Và Sau Kèm Tán Salaya Inox 304 Xi Titan Cho Exciter, Future Led, Satria, Raider Fi, Winner, Winner X, Sonic, Dream, Wave, Sirius, SH MS6343 - 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Winner V1, Winner X390.000đ
299.000đ
ingCốt Trục Bánh Xe Trước Và Sau Kèm Tán Salaya Inox 304 Xi Titan Cho Exciter, Future Led, Satria, Raider Fi, Winner, Winner X, Sonic, Dream, Wave, Sirius, SH MS6343 - 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Sonic390.000đ
299.000đ
ingCốt Trục Bánh Xe Trước Và Sau Kèm Tán Salaya Inox 304 Xi Titan Cho Exciter, Future Led, Satria, Raider Fi, Winner, Winner X, Sonic, Dream, Wave, Sirius, SH MS6343 - 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Raider Fi, Satria390.000đ
299.000đ
ingCốt Trục Bánh Xe Trước Và Sau Kèm Tán Salaya Inox 304 Xi Titan Cho Exciter, Future Led, Satria, Raider Fi, Winner, Winner X, Sonic, Dream, Wave, Sirius, SH MS6343 - 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Future Mập, Future Neo, Future Led390.000đ
299.000đ
ingCốt Trục Bánh Xe Trước Và Sau Kèm Tán Salaya Inox 304 Xi Titan Cho Exciter, Future Led, Satria, Raider Fi, Winner, Winner X, Sonic, Dream, Wave, Sirius, SH MS6343 - 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Xe 2010 (2006-2010)390.000đ
299.000đ
ingCốt Trục Bánh Xe Trước Và Sau Kèm Tán Salaya Inox 304 Xi Titan Cho Exciter, Future Led, Satria, Raider Fi, Winner, Winner X, Sonic, Dream, Wave, Sirius, SH MS6343 - 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Sirius 50cc/xăng cơ/Fi390.000đ
299.000đ

img

0
đã mua

307
đã xem


img
Thông tin chi tiết

Thay thế cốt và tán nguyên bản trên xe máy, tạo điểm nhấn mà cốt và tán nguyên bản trên xe máy không làm được. Ưu điểm: Chất liệu inox 304 cứng cáp đảm bảo không gỉ sét mà còn chịu tải được cao, màu sắc sáng bóng nổi bật, với thiết kế 2 đầu ốc tán giúp cốt bánh xe của bạn nhìn cân đối. Chất liệu Inox 304 không rỉ sét, tán Salaya được gia công tỉ mỉ và đặc biệt là siêu sáng. Có thể thỏa mãn được những yêu cầu khắt khe nhất của các Biker. Vị trí lắp đặt: Thay thế vị trí cốt bánh xe trước hoặc sau xe máy. Kiểu Tán: Kiểu M3, Kiểu Thái. Chú ý: Khách hàng vui lòng lựa chọn đúng "Dòng Xe Sử Dụng" khi đặt mua. Phân loại "Dòng Xe Sử Dụng": 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Exciter 150/155 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Exciter 135 (2011-2014) 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Exciter 2010 (2006-2010) 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Sirius 50cc/xăng cơ/Fi 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Wave - Dream 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Cho Wave - Dream Gắn Pát Tăng Sên 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Salaya Winner V1, Winner X 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Sonic 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Raider Fi, Satria 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Future Mập, Future Neo, Future Led 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn SH Việt 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn Vario 2015-2021, Vision 2014-2023, AB 2008-2021 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn Wave - Dream 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn Winner V1, Winner X 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn Sonic 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn Raider Fi, Satria 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn Future Mập, Future Neo, Future Led 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn Yamaha Exciter 2010, Exciter 135/150/155, Sirius 50cc/Xăng Cơ/Fi 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Exciter 150/155 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Exciter 135 (2011-2014) 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Wave - Dream 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Winner V1, Winner X 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Sonic 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Raider Fi, Satria 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Future Mập, Future Neo, Future Led 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Xe 2010 (2006-2010) 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Sirius 50cc/xăng cơ/Fi 1 Cốt Phuộc Giữa + 2 Tán Yamaha Exciter 135/150/155 1 Cốt Phuộc Giữa + 2 Tán Honda Winner V1, Winner X, Sonic

Thay thế cốt và tán nguyên bản trên xe máy, tạo điểm nhấn mà cốt và tán nguyên bản trên xe máy không làm được. Ưu điểm: Chất liệu inox 304 cứng cáp đảm bảo không gỉ sét mà còn chịu tải được cao, màu sắc sáng bóng nổi bật, với thiết kế 2 đầu ốc tán giúp cốt bánh xe của bạn nhìn cân đối. Chất liệu Inox 304 không rỉ sét, tán Salaya được gia công tỉ mỉ và đặc biệt là siêu sáng. Có thể thỏa mãn được những yêu cầu khắt khe nhất của các Biker. Vị trí lắp đặt: Thay thế vị trí cốt bánh xe trước hoặc sau xe máy. Kiểu Tán: Kiểu M3, Kiểu Thái. Chú ý: Khách hàng vui lòng lựa chọn đúng "Dòng Xe Sử Dụng" khi đặt mua. Phân loại "Dòng Xe Sử Dụng": 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Exciter 150/155 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Exciter 135 (2011-2014) 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Exciter 2010 (2006-2010) 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Sirius 50cc/xăng cơ/Fi 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Wave - Dream 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Cho Wave - Dream Gắn Pát Tăng Sên 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Salaya Winner V1, Winner X 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Sonic 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Raider Fi, Satria 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Future Mập, Future Neo, Future Led 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn SH Việt 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn Vario 2015-2021, Vision 2014-2023, AB 2008-2021 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn Wave - Dream 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn Winner V1, Winner X 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn Sonic 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn Raider Fi, Satria 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn Future Mập, Future Neo, Future Led 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn Yamaha Exciter 2010, Exciter 135/150/155, Sirius 50cc/Xăng Cơ/Fi 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Exciter 150/155 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Exciter 135 (2011-2014) 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Wave - Dream 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Winner V1, Winner X 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Sonic 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Raider Fi, Satria 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Future Mập, Future Neo, Future Led 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Xe 2010 (2006-2010) 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Sirius 50cc/xăng cơ/Fi 1 Cốt Phuộc Giữa + 2 Tán Yamaha Exciter 135/150/155 1 Cốt Phuộc Giữa + 2 Tán Honda Winner V1, Winner X, Sonic

Thay thế cốt và tán nguyên bản trên xe máy, tạo điểm nhấn mà cốt và tán nguyên bản trên xe máy không làm được. Ưu điểm: Chất liệu inox 304 cứng cáp đảm bảo không gỉ sét mà còn chịu tải được cao, màu sắc sáng bóng nổi bật, với thiết kế 2 đầu ốc tán giúp cốt bánh xe của bạn nhìn cân đối. Chất liệu Inox 304 không rỉ sét, tán Salaya được gia công tỉ mỉ và đặc biệt là siêu sáng. Có thể thỏa mãn được những yêu cầu khắt khe nhất của các Biker. Vị trí lắp đặt: Thay thế vị trí cốt bánh xe trước hoặc sau xe máy. Kiểu Tán: Kiểu M3, Kiểu Thái. Chú ý: Khách hàng vui lòng lựa chọn đúng "Dòng Xe Sử Dụng" khi đặt mua. Phân loại "Dòng Xe Sử Dụng": 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Exciter 150/155 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Exciter 135 (2011-2014) 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Exciter 2010 (2006-2010) 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Sirius 50cc/xăng cơ/Fi 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Wave - Dream 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Cho Wave - Dream Gắn Pát Tăng Sên 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Salaya Winner V1, Winner X 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Sonic 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Raider Fi, Satria 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Future Mập, Future Neo, Future Led 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn SH Việt 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn Vario 2015-2021, Vision 2014-2023, AB 2008-2021 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn Wave - Dream 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn Winner V1, Winner X 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn Sonic 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn Raider Fi, Satria 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn Future Mập, Future Neo, Future Led 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn Yamaha Exciter 2010, Exciter 135/150/155, Sirius 50cc/Xăng Cơ/Fi 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Exciter 150/155 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Exciter 135 (2011-2014) 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Wave - Dream 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Winner V1, Winner X 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Sonic 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Raider Fi, Satria 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Future Mập, Future Neo, Future Led 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Xe 2010 (2006-2010) 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Sirius 50cc/xăng cơ/Fi 1 Cốt Phuộc Giữa + 2 Tán Yamaha Exciter 135/150/155 1 Cốt Phuộc Giữa + 2 Tán Honda Winner V1, Winner X, Sonic

Thay thế cốt và tán nguyên bản trên xe máy, tạo điểm nhấn mà cốt và tán nguyên bản trên xe máy không làm được. Ưu điểm: Chất liệu inox 304 cứng cáp đảm bảo không gỉ sét mà còn chịu tải được cao, màu sắc sáng bóng nổi bật, với thiết kế 2 đầu ốc tán giúp cốt bánh xe của bạn nhìn cân đối. Chất liệu Inox 304 không rỉ sét, tán Salaya được gia công tỉ mỉ và đặc biệt là siêu sáng. Có thể thỏa mãn được những yêu cầu khắt khe nhất của các Biker. Vị trí lắp đặt: Thay thế vị trí cốt bánh xe trước hoặc sau xe máy. Kiểu Tán: Kiểu M3, Kiểu Thái. Chú ý: Khách hàng vui lòng lựa chọn đúng "Dòng Xe Sử Dụng" khi đặt mua. Phân loại "Dòng Xe Sử Dụng": 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Exciter 150/155 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Exciter 135 (2011-2014) 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Exciter 2010 (2006-2010) 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Sirius 50cc/xăng cơ/Fi 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Wave - Dream 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Cho Wave - Dream Gắn Pát Tăng Sên 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Salaya Winner V1, Winner X 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Sonic 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Raider Fi, Satria 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Future Mập, Future Neo, Future Led 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn SH Việt 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn Vario 2015-2021, Vision 2014-2023, AB 2008-2021 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn Wave - Dream 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn Winner V1, Winner X 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn Sonic 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn Raider Fi, Satria 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn Future Mập, Future Neo, Future Led 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn Yamaha Exciter 2010, Exciter 135/150/155, Sirius 50cc/Xăng Cơ/Fi 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Exciter 150/155 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Exciter 135 (2011-2014) 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Wave - Dream 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Winner V1, Winner X 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Sonic 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Raider Fi, Satria 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Future Mập, Future Neo, Future Led 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Xe 2010 (2006-2010) 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Sirius 50cc/xăng cơ/Fi 1 Cốt Phuộc Giữa + 2 Tán Yamaha Exciter 135/150/155 1 Cốt Phuộc Giữa + 2 Tán Honda Winner V1, Winner X, Sonic

Thay thế cốt và tán nguyên bản trên xe máy, tạo điểm nhấn mà cốt và tán nguyên bản trên xe máy không làm được. Ưu điểm: Chất liệu inox 304 cứng cáp đảm bảo không gỉ sét mà còn chịu tải được cao, màu sắc sáng bóng nổi bật, với thiết kế 2 đầu ốc tán giúp cốt bánh xe của bạn nhìn cân đối. Chất liệu Inox 304 không rỉ sét, tán Salaya được gia công tỉ mỉ và đặc biệt là siêu sáng. Có thể thỏa mãn được những yêu cầu khắt khe nhất của các Biker. Vị trí lắp đặt: Thay thế vị trí cốt bánh xe trước hoặc sau xe máy. Kiểu Tán: Kiểu M3, Kiểu Thái. Chú ý: Khách hàng vui lòng lựa chọn đúng "Dòng Xe Sử Dụng" khi đặt mua. Phân loại "Dòng Xe Sử Dụng": 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Exciter 150/155 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Exciter 135 (2011-2014) 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Exciter 2010 (2006-2010) 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Sirius 50cc/xăng cơ/Fi 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Wave - Dream 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Cho Wave - Dream Gắn Pát Tăng Sên 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Salaya Winner V1, Winner X 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Sonic 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Raider Fi, Satria 2 Cốt (Trước và Sau) + 4 Tán Gắn Future Mập, Future Neo, Future Led 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn SH Việt 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn Vario 2015-2021, Vision 2014-2023, AB 2008-2021 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn Wave - Dream 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn Winner V1, Winner X 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn Sonic 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn Raider Fi, Satria 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn Future Mập, Future Neo, Future Led 1 Cốt Trước + 2 Tán Gắn Yamaha Exciter 2010, Exciter 135/150/155, Sirius 50cc/Xăng Cơ/Fi 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Exciter 150/155 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Exciter 135 (2011-2014) 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Wave - Dream 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Winner V1, Winner X 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Sonic 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Raider Fi, Satria 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Future Mập, Future Neo, Future Led 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Xe 2010 (2006-2010) 1 Cốt Sau + 2 Tán Gắn Sirius 50cc/xăng cơ/Fi 1 Cốt Phuộc Giữa + 2 Tán Yamaha Exciter 135/150/155 1 Cốt Phuộc Giữa + 2 Tán Honda Winner V1, Winner X, Sonic

Nhanh tay Click MUA ngay nhé!

Cốt Trục Bánh Xe Trước Và Sau Kèm Tán Salaya Inox 304 Xi Titan Cho Exciter, Future Led, Satria, Raider Fi, Winner, Winner X, Sonic, Dream, Wave, Sirius, SH MS6343

299.000đ

0
đã mua

307
đã xem

Giao hàng
toàn quốc

img

Chân Chống Nghiêng Inox (Tặng Lò Xo) Lead 4val, Lead 2013 - 2024 -C MS6541

109.000đ 64% 169.000đ
MUA
0 đã mua
Giao Hàng Toàn Quốc
img

Chân Chống Nghiêng Inox (Tặng Lò Xo) SH Mode 2013 - 2024 -C MS6538

109.000đ 64% 169.000đ
MUA
0 đã mua
Giao Hàng Toàn Quốc
img

Chân Chống Nghiêng Inox SH Mode 2013 - 2024 (Không Kèm Ốc Và Lò Xo) C- MS6537

99.000đ 62% 159.000đ
MUA
0 đã mua
Giao Hàng Toàn Quốc
img

Gác Máy, Gác chân Trước Cub 50cc, Cub 79, Cub 81, Honda 67, Max 50cc MS6536

89.000đ 71% 125.000đ
MUA
0 đã mua
Giao Hàng Toàn Quốc
img

(Sơn Đen) Chân Chống Nghiêng Sirius Xăng Cơ MS6533

46.000đ 84% 55.000đ
MUA
0 đã mua
Giao Hàng Toàn Quốc
img

(Sơn Đen) Chân Chống Nghiêng Supre Dream, Dream Lùn, Dream Thái MS6531

43.000đ 74% 58.000đ
MUA
0 đã mua
Giao Hàng Toàn Quốc
img

Dây Móc Chìa Khóa Xe Máy Chữ RCCOSSRTO (Giá 1 Móc) MS6530

5.000đ 51% 9.900đ
MUA
0 đã mua
Giao Hàng Toàn Quốc